logopdz

Uporabniški meni

KOČA NA VOGARJU

----------------------------

 

---------------------------

druzinam prijazna koca

---------------------------

pzs logo oppk rgb m600

--------------------------

Vse informacije o delovanju doma in rezervacije spanja na številki: 

Vogar (Strgar Igor): +386/51-613-367 ali email: pdzeleznicarlj@gmail.com.

-------------------------

POSTANI ČLAN

 

PZS Postani clan planinske organizacije 186x130 dinamicni

------------------------ocistimo gore-----------------------

Mladinski odsek

logo mk

Odsek je bil ustanovljen leta 1961 in bil aktiven vse do leta 1980, ko se pojavijo težave z vodenjem, saj v društvu ni bilo ustreznega kadra. Vse do leta 2015 društvo deluje brez mladinskega odseka, ko se zopet aktivira z željo po ponovnem izobraževanju mladine, saj je do sedaj veliko mladih v tej organizaciji pridobilo osnovno, pa tudi poglobljeno védenje, znanje in izkušnje o gibanju in preživetju v naravi. Mladi spoznavajo naravo,  pomen ohranjanja narave in okolja. Hoja v hribe in planine je tudi športna aktivnost, ki je dobra za telo in dušo, pomaga pa tudi pri razvoju motoričnih sposobnostih, zlasti pri mlajših otrocih. Člani mladinskega odseka so vsi mladi planinci stari do 18. leta starosti oziroma do 27. leta starosti, če imajo status študenta.

 

PDZ mladinci

 

Glavni dejavnosti odseka sta organizacija mesečnih planinskih izletov, ki so prilagojeni različnim starostnim skupinam in organizirani enkrat mesečno, in mladinskega planinskega tabora, ki ga organiziramo v poletnih mesecih.

 

Trenutno so v Mladinskem odseku aktivni trije vodniki: 

Jani Klemenčič

Damijana Kastelec

Dejan Krapež

 

Načelnik mladinskega odseka

Gregor Igličar