logopdz

Uporabniški meni

KOČA NA VOGARJU

----------------------------

 

---------------------------

druzinam prijazna koca

---------------------------

pzs logo oppk rgb m600

--------------------------

Vse informacije o delovanju doma in rezervacije spanja na številki: 

Vogar (Strgar Igor): +386/51-613-367 ali email: pdzeleznicarlj@gmail.com.

-------------------------

POSTANI ČLAN

 

PZS Postani clan planinske organizacije 186x130 dinamicni

------------------------ocistimo gore-----------------------

Prednosti članstva

DEVET PREDNOSTI, ki jih prinaša članstvo v planinskih društvih pri Planinski zvezi Slovenije: 

 

PRVA PREDNOST

Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50 % popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah planinskih društev, članic PZS, razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %) ter so oproščeni plačila turistične takse.

 

DRUGA PREDNOST

Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PD popust tudi pri prenočevanju v več kot 1300 kočah partnerskih planinskih organizacij v Alpah in Pirenejih ter širše. To so:

Zveze_koce_popusti_Evropa_svet2

Poseben bilateralni sporazum pa velja tudi s PSH – Planinarski savez Hrvatske in z ÖTK – Österreichischer Touristenklub.

Vse naštete ugodnosti so podrobno navedene v PDF Obvestilih PZS, november 2013 (4,14 MB) in naspletnem mestu PZS.

 

TRETJA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino kategorije A+ so nezgodno zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti za 75.000 EUR (za primer nezgodne smrti za 25.000 EUR), člani kategorije A so nezgodno zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti do vsote 50.000 EUR, za primer nezgodne smrti pa za 15.000 EUR. Ostale kategorije članov so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 EUR, za primer nezgodne smrti pa 5.500 EUR.

 

ČETRTA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino so zavarovani za odgovornost glede poškodb stvari in oseb v višini 150.000 € člani A+, 120.000 € člani A in 50.000 € ostale kategorije.

 

PETA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino za tekoče leto so zavarovani za primer kritja stroškov reševanja v tujini z vključeno 24-urno asistenco pri reševanju v tujini in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. A+ člani imajo zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 25.000 € in kritje zdravstvene asistence za cel svet do vrednosti 10.000 €. A člani imajo v gorah Evrope in Turčije zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 15.000 € in kritje zdravstvene asistence do vrednosti 10.000 €. Ostale kategorije članov imajo v gorah Evrope in Turčije krite stroške reševanja do višine 3000 €, ter kritje zdravstvene asistence do višine 3.000 €.V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. 

Trajanje zavarovanja in jamstva:

Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana vsaj en dan pred nesrečo. Zavarovalno kritje pri A+ in A članarini začne veljati šele naslednji dan po tem, ko so bilo s strani matičnega društva na Planinsko zvezo Slovenije sporočeni podatki o članu. Priporočamo, da članarino, ki vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času do 31. januarja.

 

ŠESTA PREDNOST

Zavarovanje članov PZS izvaja zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. Poleg osnovnega zavarovanja članom PZS ponujajo ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini, ter dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete na spletni strani PZS.

 

SEDMA PREDNOST

Člani planinske organizacije imajo 10 % popust pri nakupu vseh edicij, zemljevidov in izdelkov, ki jih izdaja Planinska založba PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom.

Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini na revijo Planinski vestnik.

 

OSMA PREDNOST

 

Z včlanitvijo v PZS preko enega od 280 članov PZS (društva, klubi ...) po vsej Sloveniji boste postali član organizacije, ki šteje (v letu 2013) 55.159 članov vseh starosti. Med njimi je skoraj 17.000 mladihplanincev, od predšolskih otrok do starosti 26 let, kar kaže na velik delež mladih in obeta rast in razvoj planinske organizacije tudi v prihodnje. Med nami boste zanesljivo našli enako misleče ljubitelje gorske narave, družbo v aktivnostih, ki so vam všeč - in nove prijatelje.

 

DEVETA PREDNOST

Člani PZS, ki se ob nakupu izkažejo z veljavno planinsko izkaznico, dobijo posebne popuste v nekaterih prodajalnah športne opreme in obutve po vsej Sloveniji, 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in pri sklenitvi raznih zavarovanj.

Nazaj na Članstvo